Nabídka

nahradniplneniicon Poskytujeme náhradní plnění!
Cart

Náhradní plnění

Nakupte zboží od naší společnosti a můžete si dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004, uplatnit požadavek na „Náhradní plnění“. V případě zájmu o „Náhradní plnění“ nás prosím kontaktujte na: tel.: +420 731 616 746, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Při nedodržení této povinnosti zákon ukládá zaměstnavateli odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

Pokud zaměstnavatel nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, může tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.

Příklad: při zaměstnání 25 osob, musíte:

 1. zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 2. odebrat zboží nebo služby v hodnotě cca.170 000,00 Kč bez DPH od organizace která může poskytovat Náhradní plnění
 3. odvést do státního rozpočtu cca 61 000,00 Kč

Pozn.:Výpočet vycházel z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 24.408,00 Kč dle MPSV.

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli i všem státním institucím s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Povinný podíl těchto osob je stanoven ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2012

Počet zaměstnanců

25

50

100

250

PP ZPS (4%) osob

1

2

4

10

Roční povinný podíl při nesplnění PP (v   tis. Kč)

61

122

244

610

Ekvivalent PP odebráním zboží (v tis. Kč   bez DPH)

170

341

683

1 708

PP — povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
Pozn.:Výpočet vycházel z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 24.408,00 Kč dle MPSV

Příklady jak plnění vypočítat

Pokud Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (§15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4% z 46 je 1,84; zaokrouhleno matematicky na 2 celé).

Zákonná povinnost

 1. zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 2. do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2012 = 24.408,00 Kč
  2,5 × 24.408 × 2 zaměstnanci = 122.040 Kč.  Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 122 tis. Kč, nebo
 3. odebrat zboží nebo služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy
  7 × 24.408 × 2 zaměstnanci = 341.712 Kč bez DPH.
  Při odběru zboží nebo služeb od naší společnosti, která Vám může poskytnout náhradní plnění, splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb.
 4. Provést kombinaci možností uvedených v bodech 1) až 3).

Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného společností PROGRESTECH – pracovní pomůcky, s.r.o.?
Odběrem námi nabízeného sortimentu zboží a služeb, můžete po dohodě získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Náhradní plnění – pojmy

Co je povinný podíl?
Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. tzn. že každý 25-tý zaměstnanec musí být OZP.

Na koho se povinnost nevztahuje?
Ustanovení se nevztahuje na zaměstnance zařazené do obecní policie, vojáky z povolání, příslušníky ve služebním poměru.

Kdo je osobou se zdravotním postižením?
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou:

 1. orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším zdravotním postižením)
 2. orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními
 3. orgánem sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými

Jak se vypočítává přepočtený stav zaměstnanců?
Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají zaměstnanci v pracovním poměru.
Tento počet se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny:

 1. v důsledku pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské
 2. v důsledku čerpání dovolené na zotavenou
 3. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele
 4. z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
 5. v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátků připadajících v daném kalendářním rocena jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.
 • Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkově stanovená pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnance po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel činnost vykonával.
 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech.

Jak se vypočítá přepočtený stav zaměstnanců?
Nově se do přepočteného stavu zahrnují osoby, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním. Rovněž se do odpracované doby zahrnují přesčasové hodiny a do neodpracované doby doba placeného ošetřování člena rodiny. Nadále platí zásada, že se nezapočítává doba odpracovaná na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Jak a kdy provést odvod?
Výpočet se provádí po skončení daného kalendářního roku tak, aby nejpozději do 15. února následujícího roku byl proveden odvod a zasláno hlášení ÚP příslušnému podle sídla zaměstnavatele (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba). Odvod se provádí na účet příslušného úřadu práce.

 

 

Kontakt Zůstaňte s námi v kontaktu

Logo + slogan

Progrestech-pracovní pomůcky, s.r.o.

Krakovská 1095/33

Ostrava-Hrabůvka, 700 30

Mobil: (+420) 731 616 746

Email: info@progrestech.com

IČ: 27817334, DIČ: CZ 27817334

Pracujeme každý všední den od 8:00 do 17:00

Příhlásit se nebo Zaregistrovat